G-RLLH9YV9E2
 

מוצר זה נולד למען בטיחות ילדינו, בעלויות נמוכות יחסית ניתן  להתקין הגבהת מעקה כתוספת אסטטית לכל סוג מעקה קיים. ניתן להתקינו על גבי חיבור מאחז היד הקיים או על ידי מחברים יעודיים ישירות על גבי הזכוכית הקיימת. טווח המחירים נתון לשינוים לפי גוון הזכוכית, גודל ואורך ההגבהה ורמת המורכבות של הפרוייקט. כמו כן ניתן  ניתן להתאימו לכל סגנון עיצוב  על בחירה נכונה של סוג הזכוכית וגוון האביזרים

 
. . .